A jehováktól a szcientológiáig

Vallási mozgalmak és szekták a 21. században

A Berényi Zoltán baptista lelkész előadásából készült esszencia összefoglalja azokat a vallásokat vagy vallásnak vallott mozgalmakat, csoportokat, akikről sokat hallunk, aktuálisak, akár már mi is találkozhattunk velük, vagy esetleg már váratlanul bepróbálkoztak egy bibliával a kezükben az üdvösséget kínálva (fél áron).

Berényi Zoltán nemcsak a szakirodalom és forrásanyag jó ismerője, hanem a személyes élettapasztalata és útkeresése is szakavatottá teszi ebben a témában. Foglalkozott filozófiával, agykontrollal, szellemidézéssel, buddhizmussal, majd húsz éve kezébe vette a Bibliát, és azóta is az van az első helyen a polcán.

New Age

New Age

A kommunista eszmék azt mondták, hogy a vallás majd kihal, nem kell vele foglalkozni. Nem telt el 100 év sem, és a kommunizmus halt ki, a vallásokból pedig egyre több lett. Igaza volt Jungnak, mikor azt mondta: „Az ember gyógyíthatatlanul vallásos.” Jól mutatja ezt a valóban növekvő vallásosság vagy vallásnak nevezett tanítások térnyerése.

A 21. század a vallási pluralizmus kora. A nagy elbeszélések kora lejárt, az embereket nem az igazság és az ahhoz szövődő „kerettörténetek” érdeklik, hanem a használhatóság. Fontosabb a megtapasztalás, mint az igazság. Szóval az a fontos, hogy valami működjön, hogy ennek mi a háttere, arra már csak kevesen kíváncsiak.

Az egyéni vagy úgymond szabados vallásosságnak az okait keresve nagyon találó T.S.Eliot kérdése: „Az emberiség hagyta el az egyházat, vagy az egyház hagyta el az emberiséget?”

Igazán aktuális felvetés, mert tény és való, hogy Magyarországon az elmúlt 22 évben a történelmi egyházak elvesztették a híveik egy harmadát. Ellenben az egyre gyarapodó új keletű egyházak és vallási közösségek száma azt mutatja, hogy van igény az egyházra, csak már sokkal egyszerűbb választani, vagy váltani.

Egyre nagyobb a nyitottság a szekták felé, mert:

– Vonzó az ismeretlenség, a titokzatosság

– Olyan közösségi élményt nyújtanak, amit a befásult történelmi egyházaktól nem kapnak meg

– Csábít a hatalom, a „titkos tudás”, a misztika ígérete

– Rendszerint karizmatikus, határozott vezetőkkel, határozott célokkal rendelkeznek

Ezek sokaknak tetszenek, ahogy Erik From Menekülés a szabadságtól című könyvében is írja, az emberek vágynak arra, hogy vezessék őket. Kevesen tudnak élni a szabadságukkal, mert az felelősséggel is jár. Ezért inkább átadják a szabadságukat egy erős vezetőnek. Épp ebben az átadásban, a szabadságtól való megfosztottságában rejlenek a veszélyei a szektáknak:

– Teljes leuralás, az egyéni akarat és szabad döntéshozás elvesztése

– A vezető feltétlen tekintélye

– A kapcsolatok beszűkülése, csak a közösség tagjaival való barátság

– Hátsó gazdasági érdekek

S bár mind a pozitív, mind a negatív szemszögből láthatunk hasonlóságot a történelmi egyházak működésében, azonban valami mégis különbözik: a nagy egyházak és vallások mind azt hirdetik, hogy Isten mindenkit meghívott az örök életre, ellenben a szekták csak kevés meghívottról, kiválasztottról beszélnek. A „csak most, csak neked” stílusú reklámokkal hirdetik azt a titkot, amit csakis ők tudhatnak.

Lássunk most egy pár keresztény gyökerű új vallást:

1.) Talán a legismertebb, mindenki számára ismerős a Jehova tanúi.

Lehet, hogy meglepő, de ők ma Magyarországon a legjobban növekvő egyház. Nevük a héber JHWH rövidítésből ered, mivel a zsidó vallásban isten nevét tilos volt kimondani, azaz a JAHWEH helyett ADONAI-t (ejtsd: ádonáj) olvastak.

Azonban csak a mássalhangzókat írták le, de a jehovák a JHWH-hez az Adonai magánhangzóit társították, így kapták ezt a sajátos megnevezést, amit csak ők használnak (mert a többi egyház alapítója legalább olvasni tudott).

Szerintük csak az üdvözül, aki Jehovának nevezi az Istent, valamint cselekedetekből való az üdvösség, ezért jó cselekedetként kettesével járnak missziós útjaikra. Biztos vagyok benne, hogy már sokan találkoztatok velük.

Egy pár évvel ezelőtt nagy botrányt kavart, hogy egy jehovista család vallási okok miatt nem engedte a gyermekének a vérátömlesztést, ezért meghalt. A vérátömlesztés mellett még az ünnepek is tiltólistán vannak, mert egy jó jehovista nem ünnepel. Majd a mennyországban lesz elég idő mulatni, ami nagy szerencsénkre majd itt valósul meg a Földön. A rossz elpusztul, és a jó, azaz a 144ezer kiválasztott megkapja a földet. Bár már hatmillió jehovista van világszerte, szóval jóval túllépték a saját maguk által kreált kiválasztottak keretszámát, de őket ez nem zavarja.

Kitalálójuk, William Miller jóslata szerint 1844-ben jött volna el Jahve rendet tenni a Földre. Vagy Jahve feledkezett meg a rendrakásról, vagy csak a jóslat nem jött össze, nem tudni, de szegények azóta is a végidőket várják.

2.) Mormonok, avagy Krisztus utolsó szentjeinek az egyháza.

Alapítójuk, Joseph Smith 1830-ban hozta létre az egyházát, természetesen nem a saját indíttatására, hanem maga az Isten szólt neki, hogy állítsa már helyre az egyházat, erre alapított egy másikat. Szerencsére ő hiteles adatokkal dolgozott, teljesen megbízható volt a forrás, mivel ő volt az egyedüli beavatott, akinek Gábriel arkangyal megmutatta az arany betűkkel írt szent könyvet, ahol az igazság is le van írva. Hogy ez a könyv hová lett, azt nem tudni, mert azóta sincs meg, és rajta kívül senki sem látta, de szerencsére Smithnek jó volt a memóriája. Ennek köszönhetően tudhatjuk, hogy Jézus a kereszthalála után elment Amerikába, és az indiánokkal bandázott. A mormonok ennek hatására nagy gondot fordítanak az anyagilag soványabb testvéreik megsegítésére, amit van is miből fedezni, mivel az övéké a Pepsi és az IBM is. Szóval van mit a perselybe tenni.

3.) Egy felénk egyáltalán nem ismert, mégis elég érdekes és populáris vallás a Moon tiszteletes egyháza.

Mondhatni, hogy még friss és üde, hiszen 1954-ben alapította a feleségével, aki a társmegváltó. Egy békehirdető vallásról van szó, ami a Távol-Keleten ütötte fel a fejét, de a fejlettebb társadalmakba is gyorsan integrálódtak.

Lényegi tanításra nem szentelnék egy sornál többet, azonban a gyakorlati megnyilvánulásaikra annál többet. Ismertségüket a tömeges házasságoknak köszönhetik. Hatalmas arénákban, sportcsarnokokban, szabadtéren rendezik meg a tömeges esküvőjüket. Érdekességük, hogy egy számítógépes rendszer az isteni sugallatra kiválasztja és egymásnak rendeli a Moon-hívőket, akik az esküvő napján találkoznak először. A friss randevú (és esküvő is egyben) valóban sikeres, hiszen az így kötött házasságok (pedig általában más nemzetiségű, etnikumú, anyanyelvű emberek) 80-90%-a kitart a halálig. Ez egy igen jó arány, mivel a legfrissebb statisztika szerint Magyarországon a házasságok 70%-a végződik válással.

Hit Gyükekezete

Hit Gyükekezete

4.) A Hit Gyülekezete, avagy a vidám vasárnap Sándor atyával nagyon sok ismert magyar közéleti személyiséget vonzott magához. A legismertebb „szabadulás az alkohol és drogok világából” történet Pajor Tamás nevéhez fűződik, aki rendhagyó és kiemelkedő szerepet töltött be a magyar underground zenei érában a 80-as évek végén, amíg meg nem ismerte a Hit Gyülekezetét. Azóta a rock and roll és káros szenvedélyek nélkül él, és példamutató családapa. Vagy egy aktuálisabb, a magyar labdarúgó-válogatott legtehetségesebb játékosa, Gera Zoltán állítja, hogy ha nem lenne a Hit Gyülekezete, akkor ő sem lenne ott, ahol ma van.

A sok szép történet mellett azonban a rémhíréről is ismertté vált gyülekezet sokakat húzott anyagi csapdába, s az eleinte kedves, adakozó és szerető közösség később az adószedő farizeus oldalát is megmutatja. Számos fiatal nem tud szabadulni az ottani zárt közösségből, mivel anyagilag (adóssággal) és személyes lefigyeléssel tartják őket a markukban. Talán a leginkább keresztény alapú pénzintézet, ahol a csoda mindennap jelen van, és kézzelfogható is. Azonban a tévében sugárzott vidám embereknek, szerető istentiszteleteknek van egy alattomosabb oldaluk is.

Aztán itt vannak még a nem keresztény gyökerű vallások is, amik talán még népszerűbbek:

a.) Szcientológia – egy L.Ron Hubbard nevű lecsúszott, kinevetett és el nem ismert pszichológus és sci-fi író agyszüleménye. Az egész egyház úgy van felépítve, mint egy videojáték. Ha megcsináltál egy szintet, csak akkor tudhatod meg, hogy mi lesz a következőn. S az elején a gyakorlati útmutató, hétköznapi életet javító általános törvényszerűségek bemutatása (személyiségfejlesztés, kommunikációs gyakorlatok stb., szóval olyan dolgok, amik még nem teszik vallássá) után egyre rejtélyesebb és kiszámíthatatlanabb lesz a dolog. Persze, ezekért a rejtélyekért fizetni is kell, így akinek a fantáziáját be tudja tölteni a sci-fi egyház zagyvasága, az anyagilag kisegíti az egyházat, hogy a következő szintre juthasson. S akkor beavatják a titokba, lép egyet a ranglétrán, és kezdi megérteni, hogy az ufó, a nemes sajt és a lábpenész milyen rezonanciával és befolyásoló erővel bír a mi nyeszlett földi életünkben.

Tom Cruise

Tom Cruise

Hogy a legismertebb szcientológust említsük: Tom Cruise azért vált el a legújabb feleségétől (vagy inkább a felesége vált el tőle…), mert a hölgy nem tudta kellő mértékben magáévá tenni a szcientológia tanait.

b.) New Age – avagy eljött a Vízöntő korszaka

A New Age egy kevert, csinált, sámáni, démoni hitből eszkábált, összezutyult, farigcsált vallás, ami a bevezetőben említett hatásvadász módszerekkel dolgozik. Szóval mindegy, hogy az Istenhez, a Sátánhoz vagy a Kis Hableányhoz imádkoznak. Az a lényeg, hogy működjön a dolog. A régi vallások elavultak, most jön az új kor, a Vízöntő kora, amikor az ember kezébe veheti a hatalmat a sorsa felett, és ahogy sok másik vallásban, itt is: az igazságra fény derül. Bár felénk nem túl elterjedt, az USA-ban nagyon népszerű. Az ember kilép az istenek járma alól, és elindul az úton, hogy maga váljék istenné.

c.) Ufóhit: ahogy sokan mondják: ufók vannak, mindegy, hogy mi mit hiszünk. Azért vannak, hogy megfigyeljék a Földet, irányítsák az itt zajló eseményeket. Mivel az ember a leglenyűgözőbb lény, ezért génbanknak használják a Földet. Tenyésztenek minket, csak nem mindenki tud róla. A technikát is tőlük kaptuk, a feltalálók pedig beavatottak. Bár az ufóvallásnak már Magyarországon is nagyon sok szimpatizánsa van, azonban egyházként természetesen csak Amerikában működhet.

Tény és való, hogy sokat foglalkozunk a testünkkel, szerencsés esetben egy keveset az elménkkel is, de lelkünkkel szinte semmit sem. Márpedig a boldogság mindig a harmóniában van. A felsorolt új keletű, anyagi hátsó szándékkal bíró vallások mind azt bizonyítják, hogy az embernek létszükséglete a lelki élet dimenzióinak feszegetése, megismerése, kiteljesedése. Választhatunk: tudatosulunk ezzel, vagy olcsó élvezetekre cseréljük, ez rajtunk áll. Azonban jól fontoljuk meg, hogy merre indulunk el, mert nem minden út végződik happy enddel…

Megjelenés: www.kepesifi.com, 2013. 06.05.

The following two tabs change content below.
Losonc Csongor

Losonc Csongor

Losonc Csongor vagyok, s bárhogy töröm a fejem, nem találok ennél szebb nevet kerek e világon. Büszke vajdasági, méghozzá oromi. A bölcsőm ez, s majdan sírom is. Azonban eme két végpont között még sok mindent megélek, ami már nem a szülőfalumhoz köt. Útkereső vagyok. Autóstopos és kamionsofőr. Szeretnék sokáig élni, méghozzá kicsattanó egészségben, hogy minden egyes percet – mit ajándékba kaptam – élményre és tettekre válthassak. S hogy miről, vagy miért írok szívesen, azt én se tudom megmondani, mert sajnos ezen a héten, erről semmit se mondott a horoszkópom.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!