Mennyit ért Zrínyi Ilona szoknyája?

Tudakozó a magyar kultúrtörténetből

Mivel Tudakozó rovatunkba még nem érkezett leveletek, kipróbáltuk, hogyan nézett volna ki egy ilyen játék a magyar kultúrtörténet zivataros évszázadaiban.

 ŐSMAGYAR KOR

• Мit jelent az a kifejezés, hogy „magyar”?

– Eredeti jelentése: beszélő ember.

• Honnan jött a magyarok nemzetközi neve, a Hungarian?

– A magyarok a korábban az onogurok által lakott területen telepedtek le, ezért a név az onogurból származik, ahogy a Hunor név is, nem pedig a hunból, ahogy sokan hiszik.

A HONFOGLALÁS KORA

• Honnan származik a hetedhét ország kifejezésünk?

– A honfoglalás után 7 törzs osztotta fel egymás között az elfoglalt területet.

• Mi a kumisz?

– A magyarok kancatejből erjesztett, enyhén alkoholos, kellemes ízű itala.

KÖZÉPKOR

• Milyen állatokkal végeztették a teherhordást?

 • Ló, szamár, öszvér mellett tevét is használtak.

• Milyen frizurát viseltek a XI. században?

 • Még élt a pogány hajviselet: a lenyírt haj, a koponyán és a fülek mellett meghagyott egy-egy hosszú csimbók.

• Honnan tudjuk, hogyan nézett ki Szent István?

 • A koronázási palást Szent István király mellett Gizella királyné és Imre herceg hímzett képét is megőrizte számunkra.

• Ki volt az első magyar diák az oxfordi egyetemen?

 • Magyarországi Miklós, akinek költségeit az angol királyi udvar fedezte.

KORA ÚJKOR

Zrínyi Ilona

Zrínyi Ilona

• Mennyit ért Zrínyi Ilona szoknyája?

 • 150 ökörből álló csorda árát tette ki a tizenkét sor igazgyönggyel díszített szoknya.

• Mikor kezdték hordani a parókát?

 • A XVII. században még nem hordtak „idegen kurva hajat” (ahogy Apor Péter írta), de a XVIII. század derekán már a magyar és az erdélyi urak is hordják a rizsporos parókát.

• Mennyi alkoholt ittak?

 • A mérhetetlen ivások hozzátartoztak a magyar nemesek mindennapjaihoz. Bethlen Miklós fiatalkorában „magyar módra”, azaz mértéktelenül itta a bort, de egy súlyos betegsége után józansági fogadalmat tett. Ezután ebédre vagy vacsorára a rendes adagja 0,7–1,2 liter bor volt, és ezzel Bethlen a saját és kortársai emlékezete szerint egyaránt búbánatosan józan embernek számított. Igaz, tudni kell, hogy a gyakran fertőzött, sőt életveszélyes ivóvíz miatt a bor nem volt luxuscikk: főúr, nemes, városi polgár és paraszt egyaránt ezt itta, naponta akár több litert is. Ez a víz helyett ivott borok azonban könnyű, híg borok voltak.

• Hogy hívták a percet?

 • A XVI–XVII. században miatyánknyi időnek. Az óraszerkezetek drágák voltak, egy óra áráért egy falusi házat lehetett venni.

• Mi volt az az „ördög könyve”?

 • A parasztok a bíróság előtt tett tanúvallomásaikban gyakran beszéltek az ördög könyvéről. A boszorkányperekben a vizsgálóbírók arról faggatták a gyanúsítottakat, hogy beleírták-e a nevüket az ördög könyvébe. A tortúrának alávetett asszonyok általában azt vallották, hogy bár az ő vérükkel, de az ördög maga írta be a nevüket a könyvbe.

A POLGÁRI TÁRSADALOM KORA

• Melyik volt a legtovább divatban maradó öltözet?

 • Az orvosok által mindvégig támadott fűző.

• Milyen volt a testi ideál?

 • Az erős testalkatot kedvelték. A széles váll, izmos alak, illetőleg a hölgyek kerek arca, telt, gömbölyű idomai elismerésben részesültek. Jól tápláltnak látszani gazdagságot és egészséget üzent a külvilágnak.

• Mi volt a nemesek körében a legnagyobb sértés?

 • Az ismerős vagy rokon nemes házát elkerülni, ha valaki éppen arra utazott. A nemesi házaknak illett mindig nyitva, vendégfogadásra készen állniuk, amivel a vidéki élet unalma és elszigeteltsége ellen is védekeztek.

• Trianon hogyan hatott az anyaországi italfogyasztásra?

 • Jelentős fogyasztói területek elcsatolásával csökkent az egy főre eső pálinkafogyasztás, és még hangsúlyosabbá vált az ország borivó karaktere.

• Hogyan változtatta meg a kommunizmus a magyar nyelvet?

 • A hivatalos nyelvhasználat legtöbb eleme a katonai nyelv szókészletéből eredt. Ha változásról vagy a társadalmi-politikai átalakulásról esett szó, akkor a „harc” volt a leggyakrabban használt kifejezés. A „kultúra frontjáról” beszéltek. A termelés valójában csata, a hiba helyébe pedig az „ellenség támadása” lépett. A felmerülő kérdésekre csak a „párt tanítása”, a „párt segítsége” alapján lehetett választ adni. Magányosnak és elhagyatottnak pedig senki sem érezhette magát, hiszen „országunk a szocialista tábor hatalmas nagycsaládjának része”, az állampolgárokról pedig „szocialista államunk gondoskodik”.

• Kiknek a könyveit zúzták be a kommunizmusban?

 • Többek között Benedek Elek összes műveit, a Grimm testvérek meséit, Ady, Márai, Jókai, Cervantes stb. egyes műveit.

• Az ’56-os forradalomban való részvételt melyik magyar színészeken bosszulták meg?

Darvas Iván

Darvas Iván

 • 1958-ban kivégezték a színészek közül Földes Gábort. Börtönre ítélték Darvas Ivánt, Mensáros Lászlót. Sinkovits Imrét egy időre eltiltották hivatása gyakorlásától.

А válaszokat a Kósa László által szerkesztett Magyar művelődéstörténet c. könyvből tudakozódtuk ki.

Megjelenés: www.kepesifi.com,  2011.02.11

The following two tabs change content below.
Press Szó

Press Szó

Ez a cikk szerkesztőségi munka eredménye, átvétel vagy alkalmi szerzőnk írta, ezért nincs a szerzőjének profilja a honlapunkon.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!