Projekat Arok

arok 1Projekat Arok je građanska inicijativa za pronalaženje mladih talenata novinarstva. Naziv je dobio po novinaru i fudbalskom treneru, Arok Ferencu. Arok je postigao značajne uspehe  kao selektor  fudbalske  reprezentacije Australije, a početkom 2000-e godine se vratio u Srbiju, u Novi Sad. Pokrenuo je nedeljnu rubriku pod nazivom “Belešci iz fotelje”, na stranicama “Magyar Szó”-a, svog nekadašnjeg radnog mesta. Sav honorar za ovu rubriku je ponudio talentovanim, mladim novinarima. Ta ponuda honorara je kasnije izrasla u Program-Árok, čiji su idejni tvorci i pronalazači talenata (urednici “Press Szo”-a)  potragu za darovitim mladim ljudima počeli u maju 2008. godine. Pisanja otkrivenih talenata na početku smo objavili na stranicama Arok-rubrike “Képes Ifjúság”-a, a od aprila 2014. u “Press Szó” internet magazinu.

Početkom 2014. osnovali smo “Udruženje Građana Arok Ferenc”, koje je ujedno i izdavač “Press Szó” magazina, sa sedištem u Senti, koje namerava da svoju delatnost vrši po sličnim principima i sa sličnim ciljevima, koji su okarakterisali i Program-Árok: mlade talente treba pronaći i obučavati nezavisno od njihovih političkih opredeljenja i pogleda na svet, i treba im dati šansu da publikuju svoje radove. Na ovaj način program teži podizanju nivoa vojvođankse medijske struke, a samim tim pomaže u stvaranju jedne talenat-orijentisane višedimenzionalne, multiperspektivne javnosti, koja je otvorena za svet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!